662395918587085
top of page

STORE POLICY

חוויית הקניה שלך חשובה לי. את מוזמנת לקרוא בעיון את תקנון האתר ותנאי השימוש והפרטיות. 

אני כאן בשבילך. לכל שאלה פשוט צרי איתי קשר ישירות בוואטסאפ 054-5614759 או כאן ואעשה את כל המאמצים לחזור אלייך הכי מהר שאוכל :)

לתשומת ליבך, השימוש באתר לרבות עיון בדפי האתר וביצוע פעולה כלשהי באתר, יעיד על הסכמתך ואישורך את תקנון האתר ותנאי הרכישה, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר (אני) או מי מטעמה. 

 

יאללה עכשיו ברשמיות:

- האתר www.netalibi.com (להלן- "האתר") הינו אתר מסחר אלקטרוני ומציע לציבור הגולשות ברשת האינטרנט בישראל מכירה מקוונת של מוצרי קוסמטיקה טבעית וארומתרפיה, ייעוץ, טיפולים משלימים ומוצרים טיפוליים (להלן "המוצרים"). האתר מופעל, מנוהל ובבעלותה של נטע ליבי ארבל - "נטע ליבי" ח.פ 036581304, (להלן "הנהלת האתר").

- האמור בתקנון זה מחייב ומתייחס באופן שווה לכל הקשת המגדרית, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

- תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשות באתר, בין אם מדובר באדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא

(להלן "הגולשת" / "המזמינה").

- הרשמה ורכישה באתר מותנית במסירת פרטים מזהים נכונים (שם, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל)

- בכדי לבצע רכישה ו/או הרשמה באמצעות האתר על הלקוחה להיות בגיל 18 לפחות וכשירה משפטית לבצע את ההתקשרות. 

- השימוש באתר יעשה על אחריות המשתמשת בלבד. נטע ליבי לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות באתר. נטע ליבי אינה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב). 

- נטע ליבי רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת.

- תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

- אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

- בעוד שהנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם, המדויק והמעודכן ביותר באתר, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי הנהלת האתר לא תהא אחראית ואינה מציגה כל מצג באשר לדיוק המידע, ולא תהיה אחראית ו/או חייבת בגין טעות דפוס או אחרת כמו גם השמטה מהתוכן.

- כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמינה ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

- טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את נטע ליבי.

- המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי הנהלת האתר הוא המועד הקובע לכל דבר.

 

המוצרים

- תמונות המוצרים מוצגות לצורכי המחשה בלבד ואינן מחייבות. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בסוג האריזה וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

- כל המוצרים המוצעים באתר עשויים חומרים טבעיים, על המזמינה לבדוק את התאמת המוצר ורכיביו לצרכיה, ובדגש על רגישויות שונות, אלרגיות וכד’ אל המוצר ו/או מרכיביו. במקרה של כל ספק ניתן ורצוי ליצור קשר ישירות דרך כאן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נטע ליבי לא תהיה אחראית לכל תופעת לוואי ו/או כל נזק (ישיר או עקיף) בקשר לשימוש במוצר והשימוש במוצר הינו באחריות המזמינה.

- האמור באתר הוא בגדר מידע כללי בלבד ואין באמור באתר בכדי להוות כל ייעוץ ו/או המלצה רפואית, לרבות בקשר לשימוש במוצר, צריכת מוצר, קבלת טיפול ו/או ביצוע כל פעולה. כמו כן, אין לראות במידע המפורסם באתר כעובדה רפואית. השימוש במוצרים ובמידע המפורסם באתר הוא באחריות הגולשת בלבד. לפני כל שימוש בכל מוצר אשר נמכר באתר, יש לוודא את הנחיות השימוש במוצר. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמשת כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו. 

 

רכישה באתר

- על מנת לבצע רכישת מוצרים הקיימים במלאי, על המשתמשת להוסיף את המוצר לסל הקניות. ניתן לשנות כמויות בכל עת עד לביצוע התשלום. סך הסכום לתשלום יופיע בסל הקניות ויכלול פירוט של כל המוצרים שהוזמנו עם דמי המשלוח בהתאם לתנאים. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, ואינם כוללים עלויות משלוח.

- התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו יועברו באמצעות שרת מאובטח של חברת הסליקה. אישור ההזמנה מותנה בקבלת אישור מחברת האשראי. כדי לבצע תשלום באמצעות אפליקציות PAYBOX / BIT ניתן להזין את פרטי ההזמנה לצורך יצירת קשר טלפוני.

- לצורך השלמת ההזמנה יש להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, דוא"ל, מספר כרטיס אשראי, מספר טלפון וכל פרט אחר שיסייע במסירה מהירה וללא עיכובים.

- הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

- נטע ליבי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים, עלויות ותנאי המשלוח המופיעים באתר, ללא צורך בהתראה מראש. 

- למען הסר ספק, מובהר כי גובה האחריות של הנהלת האתר מוגבלת עד גובה עלות המוצר למשתמשת בלבד. 

- יובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספקו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמינה לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם.

- על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמינה למסור רק פרטים מדויקים ונכונים. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

- מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכל המוסר פרטים כוזבים יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאתר עקב כך.

- נטע ליבי תוכל להפסיק או למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, מבלי שתהא לה כל חובה כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר עם הפסקת השירות, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין; (ב) הפרת תנאי מתנאי תקנון זה; (ג) מסירת פרטים שגויים במתכוון; (ד) ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו; (ה) כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

אספקה ומשלוח

- האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה של כוח עליון כדוגמת נזקי טבע, שביתות והשבתות, מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חירום ו/או כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או נטע ליבי. במקרה כזה יידע האתר את הלקוחה מיד בהיוודע דבר האיחור.

- על הלקוחה להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

- יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לנטע ליבי בגלל פרטים מוטעים, המזמינה תישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 

- נטע ליבי מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או כל אמצעי אחר שסוכם מראש.

- במקומות מרוחקים ונידחים, תיתכן תוספת תשלום בגין משלוח וזאת על פי מחירון חברת המשלוחים.

- נטע ליבי שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה שהמוצר אזל במלאי או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוחה תקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות.

 

משלוחים

- כל המוצרים באתר מיוצרים בעבודת יד בעת ההזמנה. נעשה הכל כדי שההזמנה תגיע אלייך הכי מהר שאפשר. 

- המשלוח יועבר אל חברת השילוח עד שמונה ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה במידה ובוצעה הזמנה מיוחדת, מועד האספקה יקבע מול החברה בנפרד.

- כל המשלוחים יבוצעו באמצעות שליח עד הבית בהתאם לתנאי חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבלת ההזמנה.

- אם תרצי, תוכלי כמובן לבוא לאסוף את ההזמנה שלך מכליל שבגליל המערבי.

- הזמנות מעל ל- 350 ש"ח לא יחויבו בדמי משלוח. 

 

ביטול והחזרה

- המזמינה רשאית לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לחוק הגנת הצרכן, ובלבד שלא נעשה במוצר כל שימוש, המוצר ארוז באריזתו המקורית והיא לא נפתחה כלל, צורפה קבלה מקורית עבור רכישת המוצר.

- ביטול הזמנה יעשה אך ורק באמצעות הודעה בכתב לכאן או בוואטסאפ למספר 054-5614759.

- את המוצר יש להשיב תוך 4 ימי עסקים באריזתו המקורית וללא כל פגם, לידי נטע ליבי ארבל באמצעות שליח עד הבית לכתובת כליל 2523300 או באמצעות הגעה למקום. לאחר קבלת המוצר לידינו יושב למזמינה הסכום ששולם על ידה בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, לא תחויב המזמינה בדמי ביטול כלשהם.

- עלות המשלוח חזרה אל נטע ליבי לא תזוכה בכל מקרה.

- ביטול רכישה מצד נטע ליבי: נטע ליבי תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמשת או למזמינה, והנהלת האתר תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמינה או תשיב לה כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

- למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמשת או למזמינה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי נטע ליבי ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

- במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. במקרה שכזה, כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

זכויות יוצרים

- כל זכויות הקניין הרוחני מוגנות ע"י חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל. האתר והתוכן המופיעים בו, המוצרים עצמם לרבות שמותיהם, העיצובים, הפורמולות, כמו גם עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, סמלים, הסודות המסחריים, שם החברה, כל מרכיביו המהותיים והצורניים של האתר בין שהם רשומים ובין אם לא, הם רכושה של נטע ליבי ושייכים בלעדית לבעלי "נטע ליבי" ולצדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם ואין לעשות בהם שום שימוש בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלת האתר בכתב ומראש. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. 

- אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לפרסם, למכור, לשווק או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע והתוכן באתר ללא הסכמה כתובה ואישור מפורש ומראש של בעלת האתר.

- אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת הסכמה מהנהלת האתר. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 

אחריות

- נטע ליבי (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

- נטע ליבי (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. 

- יובהר כי נטע ליבי עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

- בכל מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

פרטיות וסודיות

- כל הפרטים האישיים של המזמינה (שם, דוא"ל וכדומה), ישמרו במאגרי המידע של הנהלת האתר.

- הנהלת האתר לא תעביר פרטיה האישיים של המזמינה לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

- נטע ליבי לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמינה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקשה המזמינה לערוך, פרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר.

- למרות האמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית להעביר פרטיה האישיים של משתמשת לצד שלישי במקרים בהם המזמינה ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנטע ליבי ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמינה עשתה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמינה לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

- הנהלת האתר תוכל להשתמש בפרטים האישיים של המזמינה, ללא זיהוי המזמינה הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

- מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי הנהלת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נטע ליבי.

- הנהלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמשות שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמינה הצורך להזין את פרטייה האישיים בכל כניסה לאתר.

- בקיום מקרים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינה ו/או למי מטעם המזמינה עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

דין ושיפוט

- הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבית המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

- הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

מדיניות פרטיות
תקנון האתר
החזרת מוצרים
bottom of page